Barion Pixel

Školení pro personalisty a management firem

Ve spolupráci s FDV při MPSV, jsme pro Vás připravili Školení personalistů a managmentu firem ne/zaměstnávajících OZP/OZZ

Vážení vystavovatelé a návštěvníci,

dovolte, abychom Vás v rámci I. Veletrh úklidu, pozvali na školení, které je realizováno Fondem dalšího vzdělávání, p. o. MPSV v rámci projektu Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením. Pro účastníky školení jsou připraveny užitečné informace týkající se současného legislativního rámce upravujícího zaměstnávání osob se zdravotním postižením, možnosti čerpání finančních prostředků na aktivní podporu zaměstnanosti a sdílení dobré praxe zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Tato školení jsou poskytována zdarma a jsou určena pro personalisty a management firem, které již OZP/OZZ zaměstnávají,ale i pro firmy,které o zaměstnávání OZP/OZZ uvažují.Účastníci školení musí mít portfolio svých zaměstnanců s výkonem práce mimo území hlavního města Prahy. V rámci našeho projektu dále nabízíme úhradu mzdových nákladů, cestovného a stravného až do výše 1 500 Kč za jednoho účastníka školení. Výstupem školení je osvědčení o účasti.

Školení proběhne v rámci I. Veletrh úklidu dne 24. září 2015 v Hradci Králové.Předpokládaný začátek akce je v 10 hodin.

Celý projekt Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky.

Registrace pro firmy

    Vstupenka zdarma

    Pro získání volných vstupenek na Veletrh úklidu je nutné vyplnit formulář.

    Vstupenky bez registrace budou zpoplatněny.