Barion Pixel

Jak nás napadlo uspořádání veletrhu úklidu

Nápad uspořádat veletrh či setkání se zrodil již asi před deseti lety. Dříve, než se úklid stal součástí našeho pracovního života, jsme pořádali kulturní a společenské akce.

Chyběly informace

Když jsme začínali s úklidem, snažili jsme se dozvědět co nejvíce informací. O nových pracovních postupech, kde a jaké koupit stroje, chemii, mopy atd. A to vše ve vyhovující kvalitě. Žádný veletrh, který by byl určen pro úklidové firmy, u nás v Čechách nebyl.

Občas se nějaký objevil a já si myslím, že neměl velký úspěch, protože jej nepořádali lidé, které toto odvětví průmyslu skutečně zajímá. Chybělo tomu to srdíčko. Po prvním ročníku, který nebyl asi ziskový, se již další nepořádal.

Navštívili jsme za tu dobu několik veletrhů s úklidovou tématikou, abychom načerpali inspiraci.

Důležitá úloha veletrhu

Někde jsem četl, že úklid je druhé největší průmyslové odvětví. Všechna další odvětví, jako jsou automobilový průmysl, stavebnictví, veterináři, cestovní ruch a jiná, mají u nás v Čechách své veletrhy a kongresy. Úklid žádný.

Každý obor vyžaduje ke svému růstu zdravou konkurenci, nové poznatky, nové technologie, Lidé, jež se jím zabývají, se potřebují pravidelně setkávat, rozebrat problémy, které je tíží, a získat nové kontakty.

V neposlední řadě je důležité umět si vybrat pro svoji práci vhodnou technologii, kterou je nutné si osahat, případně porovnat výhody a nevýhody s konkurencí. A pokud je to možné, na jednom místě.

Je potřeba, aby tato setkání probíhala pravidelně jednou ročně.

Koho by veletrh mohl zajímat

Vystavovatelé – z řad výrobců a prodejců úklidových strojů, zametáků, vysavačů, výrobců a prodejců úklidové chemie, pytlů, ochranných pomůcek, padů, kartáčů atd.
Návštěvníci – z řad úklidových firem, facility managementu, majitelé a manažeři hotelů, penzionů, zdravotnických zařízení, senior center, prostě všech, kterým není úklid a péče o svůj majetek lhostejný.

Registrace pro firmy

    Vstupenka zdarma

    Pro získání volných vstupenek na Veletrh úklidu je nutné vyplnit formulář.

    Vstupenky bez registrace budou zpoplatněny.